Wysokość wynagrodzenia ustalana jest wspólnie z Klientem, każdorazowo przed przyjęciem zlecenia. Wpływ na cenę usługi mają następujące czynniki:


  • nakład pracy niezbędny do załatwienia sprawy,
  • stopień złożoności sprawy,
  • wartość dochodzonego roszczenia,
  • przewidywany czas potrzebny do załatwienia sprawy,
  • termin wykonania usługi.

Systemy rozliczania

Wynagrodzenie za obsługę prawną przedsiębiorców może być ustalone:

System godzinowy
Wynagrodzenie stanowi określoną kwotę naliczoną według ustalonej wcześniej stawki za godzinę pracy prawnika przy konkretnej sprawie – na podstawie przedkładanego klientowi zestawienia godzinowego;

System ryczałtowy
Wynagrodzenie stanowi z góry ustalona kwota, za którą Kancelaria prowadzi konkretną sprawę lub realizuje określoną usługę prawną (ceny uzależnione od charakteru sprawy) lub prowadzi stałą obsługę prawną przedsiębiorcy;

System za wykonywane czynności 
Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie konkretnego zadania.

Na Państwa zapytanie istnieje możliwość wyceny konkretnej usługi.

Formularz wyceny

Imię i Nazwisko:
Adres email:
Telefon:
Treść: