Kancelaria Radcy Prawnego Alicja Rak świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych.

Oferta Kancelarii obejmuje:

 • reprezentowanie klientów przed wszystkimi sądami i urzędami (kompleksowe prowadzenie spraw sądowych),
 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • opracowywanie projektów umów i innych aktów prawnych
 • sporządzanie pism procesowych, w tym m.in.: pozwów, odpowiedzi na pozwy, sprzeciwów i zarzutów od nakazów zapłaty, wniosków o wpis i zmianę wpisów w KRS,
 • stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych.

Klienci indywidualni

Kancelaria świadczy pomoc prawną dla osób fizycznych m. in. w zakresie:


 • prawa rodzinnego (rozwody, separacje, podział majątku, alimenty, kontakty z dziećmi i inne),
 • prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, prawo do zachowku i inne),
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (różnego rodzaju spory z pracodawcą, mobbing, niewypłacenie należytego wynagrodzenia, renty, emerytury i inne),
 • prawa administracyjnego (odwołania, zażalenia, skargi, w tym skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego),
 • sporów dotyczących nieruchomości, związanych z działalnością spółdzielni, zarządców nieruchomości lub wspólnot mieszkaniowych,
 • odszkodowań w tym komunikacyjnych oraz związanych z błędami w sztuce lekarskiej,
 • windykacji należności,
 • spraw o naruszenie dóbr osobistych.

Przykładowy cennik usług prawnych świadczonych na rzecz klientów indywidualnych dostępny jest w zakładce WYNAGRODZENIE.

Obsługa firm

Kancelaria świadczy pomoc prawną dla przedsiębiorców m. in. w następującym zakresie:


 • prowadzenia spraw sądowych w obszarach:
  • prawo pracy i ubezpieczenia społeczne,
  • dochodzenie należności z działalności gospodarczej (od klientów i kontrahentów)
  • sporów z kontrahentami w związku z realizacją umów,
  • zamówienia publiczne,
  • sprawy podatkowe i administracyjne.
 • stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, obejmującej doradztwo w bieżących sprawach związanych z funkcjonowaniem zakładu pracy,
 • zakładania, przekształcania, łączenia, zakupu i sprzedaży spółek prawa handlowego oraz wyboru optymalnej dla przedsiębiorcy formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej,
 • prowadzenia postępowań przed organami administracji publicznej, w tym organami jednostek samorządu terytorialnego, inspekcjami, organami nadzoru budowlanego oraz podatkowymi,
 • audytu prawnego,
 • wsparcie procesu inwestycyjnego,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów handlowych, regulaminów, pism urzędowych.

Pomoc prawna na rzecz przedsiębiorców rozliczana jest na podstawie wynagrodzenia ryczałtowego, godzinowego lub za wykonanie określonych czynności. Więcej w zakładce WYNAGRODZENIE.